HEKİM ANKETİ

BİLGİLENDİRME

Radyoloji hizmeti aldığınız görüntüleme merkezini seçerken seçiminizi etkileyen faktörlerin önem sırasını belirlemek amacıyla aşağıdaki anket oluşturulmuştur.
Bu ankete katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Paylaşılan bilgiler gizli tutulacaktır.

LÜTFEN RADYOLOJİ HİZMETİ ALDIĞINIZ GÖRÜNTÜLEME MERKEZİNİ SEÇERKEN SEÇİMİNİZİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASINI BELİRTİNİZ.